Kandidater

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Kandidat 1 – Katja Larsson

Politiska uppdrag: Oppositionsråd, Ledamot Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Planutskottet.
Yrke: Ombudsman 
Hjärtefråga: Jag vill skapa en kommun som håller ihop! Alla ska känna trygghet, tilltro till framtiden och till den service som kommunen kan ge – hela livet. Utifrån var och ens behov ska alla ha möjlighet att utvecklas i vår kommun, såväl invånare som företagare. En kommun just för dig, där du kan känna trygghet och får känslan av att ”Här vill jag bo”.

Kandidat 2 – Viktor Eriksson

Politiska uppdrag: Ledamot i kommunstyrelsen och socialnämnden. Ersättare i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne. Ordförande i arbetarekommunen.
Yrke: Politisk sekreterare/Lärarstudent
Hjärtefråga: Som blivande lärare och ledamot i socialnämnden så brinner jag lite extra för barns uppväxtvillkor, det är alldeles för stora skillnader idag. Burlöv kan göra mycket mer. Kulturskolan och föreningslivet ligger mig också varmt om hjärtat.

Kandidat 3 – Jonna Stålring Westerberg

Politiska uppdrag: Ersättare utbildnings och kulturnämnden, Ersättare kyrkofullmäktige, Ersättare Arbetarekommunens styrelse, Ledamot Arlövs S-förenings styrelse
Yrke: Civilingenjör
Hjärtefråga: Jag är socialdemokrat för att jag vill motverka den ekonomiska ojämlikheten. Jag tror att ett jämlikt samhälle är tryggare, effektivare, lyckligare och humanare. Jämlikhet börjar med en bra skola för alla!

Kandidat 4 – Hans-Åke Mårtensson

Politiska uppdrag: Gruppledare i Miljö o Bygg
Yrke: Pensionär
Hjärtefråga: Miljö och byggfrågor

Kandidat 5 – Annika Holst

Politiska uppdrag: Styrelseledamot och kassör i Arbetarekommunen, Ledamot Socialnämnden, Ersättare i Kyrkofullmäktige, Vigselförrättare, Ordförande Kommunal Malmö Fritid Service Teknik
Yrke: Restaurangbiträde 
Hjärtefråga: Välfärd för alla börjar redan i förskolan och fortsätter genom hela livet, med rätt förutsättningar utifrån behov, för varje enskild individ. Som ledamot i Socialnämnden ligger barn och ungas behov mig varmt om hjärtat. 

Kandidat 6 – Kent Wollmér

Politiska uppdrag: Ledamot Fullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen + Arbetsutskottet, Ledamot Planutskottet, Ledamot Burlövsbostäders styrelse
Yrke: Pensionär
Hjärtefråga: Alla skall ha tillgång till ett bra boende, rättvis bostadsmarknad

Kandidat 7 – Lisbeth Jensen

Politiska uppdrag: Ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige och socialnämnden.
Yrke: Kommunvägledare
Hjärtefråga: Jag är djupt engagerad i socialt arbete. Jag arbetar för att hjälpa barn som far illa, motverka våld i nära relationer och för att trygga en fin omsorg åt våra äldre.

Kandidat 8 – Bengt Åström

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 9 – Vlasta Ekman

Politiska uppdrag:  Ledamot i kommunfullmäktige, Ersättare Kommunstyrelsen, Ledamot Burlöv Bostäder styrelse, Sekreterare Arbetarekommunen, Ordförande i Arlövs S-förening
Yrke: Pensionär
Hjärtefråga: Alla som kan ska jobba och bidra till välfärden

Kandidat 10 – Jonas Lyberg

Politiska uppdrag: Ledamot Kommunfullmäktige, Ersättare Miljö och byggnämnden, Ersättare Kommunstyrelsen
Yrke: Byggnadsarbetare
Hjärtefråga: Brinner för ordning och reda på svensk arbetsmarknad och att få bukt med arbetslivskriminalitet

Kandidat 11 – Margareta Abelsson

Politiska uppdrag: Ersättare i Kommunstyrelsen, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot Utbildnings och kulturnämnden, Ledamot i Stiftelsen Spillepeng, Ledamot i Kyrkofullmäktige och
Kyrkorådet
Yrke: Barnskötare, pensionär
Hjärtefråga: Likvärdig skola och barnomsorg. Ett rikt föreningsliv och bra kulturutbud är viktigt för jämlikhet och demokratin. Jag tror att om detta finns i kommunen för alla, både barn och vuxna, så mår alla bra. Fritidsområdet Spillepengs utveckling är viktig för kommuninvånarna. 

Kandidat 12 – Selvete Murtezi

Politiska uppdrag: Ledamot Kommunfullmäktige, Ersättare Kommunstyrelsen, Ledamot Utbildnings-och kulturnämnden, Ledamot Valberedningsnämnden och Sammankallande Arbetarekommunens internationella utskott.
Yrke:  Lönekonsult/innehar fil.kand och master’s studier i IMER
Hjärtefråga: Jag har många hjärtefrågor och är i grunden en utbildad samhällsvetare som briner för lokala, nationella, och internationella frågor inom alla samhällssektorer. Jag arbetar och verkar som spindeln i nätet, bland annat för en rättvis och trygg arbetsmarknad. Alla som kan jobba ska ges förutsättningar för det, likaså en värdig och kompetent utbildning från förskola till yrkesliv med en trygg och en hållbar skola för alla. Bekämpa arbetslösheten/utanförskapet och avskaffa klyftorna i samhället! Arbeta för en värdig och rättvis bostadsmarknad!

Kandidat 13 – Jan Hansson

Politiska uppdrag: Ledamot kommunfullmäktige
Yrke: Pensionär
Hjärtefråga: Äldrefrågor och föreningsfrågor.

Kandidat 14 – Michelle Drakälv

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 15 – Lars-Olle Olsson

Politiska uppdrag: Ersättare Burlövsbostäders styrelse,
Ledamot Miljö-och Byggnämnden.
Yrke: Pensionär
Hjärtefråga: Behålla Burlövsbostäder i kommunens ägo och utveckla detsamma.

Kandidat 16 – Malihe Hajizadeh

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 17 – Shkelzen Mehmeti

Politiska uppdrag: Arbetsplatsombud,  huvudskyddsombud,  fackligt-politiskt  ansvarig på sektionen trafik i grön sektor i Kommunal. 
Yrke: Bussförare
Hjärtefråga: Jag ställer upp mig för  valen för att öka tryggheten i kommunen. Jobba för att det ska bli bättre välfärd genom att stärka vården och omsorgen. Stoppa diskriminering och mobbning för de barn som utsätts för det, minimera hot och våld på bussar och tåg. Ta bort de otrygga anställningarna, säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. Utveckla framkomligheten i kollektivtrafiken, att det ska bli bättre arbetsmiljö på arbetsplatser.

Kandidat 18 – Sarah Ingemarsdotter

Politiska uppdrag: Jag har för närvarande inga politiska uppdrag
Yrke: Jag är lärare och jobbar som mentor i en förberedelseklass
Hjärtefråga:  Jag tycker det är viktigt att minska de sociala klyftorna i samhället. Jag tycker också att det är viktigt att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan oavsett om man kommer från studievana hem eller inte. 

Kandidat 19 – Lilian Johansson

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 20 – Ferenc Kovacs

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 21 – Carina Åström

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 22 – Arne Andersson

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 23 – Zühal Kayacan

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 24 – Kenneth Ekman

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 25 – Frida Palmquist

Politiska uppdrag: Inga nuvarande politiska uppdrag, men jag har suttit i förskolenämnden i Malmö under många år.
Yrke: Lärare
Hjärtefråga: Jag brinner för jämlikhet och demokrati. Rent konkret ligger kultur, bildning och utbildning mig varmt om hjärtat, då vi genom att mötas och genom att fler får tillgång till olika uttrycksformer kan komma närmare dessa värden.

Kandidat 26 – Henrik Reer

Politiska uppdrag: Inga nuvarande uppdrag
Yrke: Applikationsspecialist
Hjärtefråga: Jag vill att alla i Burlövs kommun ska kunna vara med i kultur- och fritidsaktiviteter som är anpassade för både barn, ungdomar och vuxna oavsett bakgrund. Jag vill också ha en likvärdig förskola och skola, där alla, både elever och personal, kan få det stöd man behöver.

Kandidat 27 – Farah Adibi Zadeh

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 28 – Robin Joo

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 29 – Luciani Mgbang

Politiska uppdrag: ….
Yrke: Specialist-undersjuksköterska, SUS-LUND
Hjärtefråga: Fullmäktiges roll är framförallt att företräda kommunens medborgare och för detta ändamål vill jag påverka fullmäktiges beslut att förbättra befolkningens välbefinnande och fungera som ett relä för minoritetsgruppers klagomål.

Kandidat 30 – Anette Henriksson

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 31 – Amer Kamly

Politiska uppdrag: Jag har för närvarande inga politiska uppdrag
Yrke:  Väg- och vatteningenjör
Hjärtefråga: För mig är det viktigt att bygga ett hållbart samhälle. Ett samhälle som bärs upp av en väl fungerande ekonomi, en god miljö och social rättvisa.

Kandidat 32 – Marie Louise Müller

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 33 – Dahn Pettersson

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 34 – Maxi Stobisson

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 35 – Karin Magnusson

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 36 – Christina Nordén

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 37 – Enisa Vehabovic

Politiska uppdrag: Inga för tillfället
Yrke: Pensionär
Hjärtefråga: Vården ska vara säker och i rätt tid. Att ge vård efter behov inte plånbok. Vi socialdemokrater vill anställa fler personal, bättre arbetsvillkor, samtidigt statlig kontroll för att garantera likvärdig vård i hela landet. Förstärka  primärvården med fast läkarkontakt. Utbilda mer specialsjuksköterskor och mer resurser inom hemvården. Rösta för socialdemokraterna för att prioritera investeringar i vården istället skattesänkningar.

Kandidat 38 – Bo-Arne Hansson

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

Kandidat 39 – Genc Beqiri

Politiska uppdrag: ….
Yrke:
Hjärtefråga: ….

facebook Twitter Email