Val 2022

Valet den 11 september är viktigt!

Burlöv växer och är på många sätt en fantastisk kommun att bo i, men vi har också stora utmaningar. Att bygga en trygg kommun för alla kräver ett helhetsgrepp. Burlöv ska ha en förskola och skola rustad för att ge alla barn en bra grund att stå på. Vi vi vill se fler trygga mötesplatser och meningsfulla fritidsaktiviteter, där alla kan känna gemenskap och kan växa oavsett ålder. Alla som kan ska jobba, och att motverka arbetslöshet och det utanförskap som följer, är en av våra viktigaste uppgifter. En trygg egen försörjning ger självständighet och framtidstro. När du är som svagast ska vi också ha en trygg välfärd du kan lita på. Ingen ska falla mellan stolarna. Alla behövs!

Vi socialdemokrater ser att den borgliga politik som förts i Burlöv de senaste 4 åren på många sätt fört Burlöv i fel riktning. De borgliga i Burlöv vill fortsätta privatiseringen av offentliga verksamheter, såsom äldreomsorg och Burlövsbostäder. Att återta verksamheter i offentlig regi kan ta lång tid. Genom en röst på Socialdemokraterna bidrar du till att dessa verksamheter förblir i kommunal regi.

Valet den 11 september är viktigt!

Våra kandidater till kommunfullmäktige framför Möllan

Categories

facebook Twitter Email