Trygghet i alla kvarter

Alla förtjänar att växa upp, leva och åldras i trygga bostadsområden. Utanförskap, segregation och brottslighet ska bekämpas och förebyggas. Burlöv har historiskt tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet, och vi socialdemokrater har länge flaggat för att fler länder och fler kommuner behöver göra sin del av arbetet. Vi kommer inte acceptera att andra kommuner slipper undan sitt ansvar. Social dumpning där kommuner flyttar personer i behov av stöd till andra kommuner måste upphöra. Trygghetsvärdarna bidrar positivt med sin närvaro i kommunen, men vi vill öka takten i trygghetsarbetet ytterligare. Vi vill återinföra och rusta upp fältgruppen, så att personal med rätt utbildning och kompetens möter våra unga och stärker förtroendet och banden till samhället. Vi ska ställa tydliga krav på att alla ska göra det de kan för att nå en egen försörjning. Alla som anstränger sig ska också få det stöd som krävs för att bli en del av vår samhällsgemenskap. Alla som kan ska jobba. Så bygger vi ett tryggt Burlöv som håller ihop.

Vi vill arbeta för ett fortsatt nollavtal med Migrationsverket gällande flyktingmottagande till kommunen.
Vi vill se ett ordnat flyktingmottagande där EBO-lagen avskaffas och alla kommuner tar sitt ansvar.
Vi vill kartlägga och motverka social dumpning till kommunen.
Vi vill återinföra och stärka fältgruppen, för en tryggare kommun.
Vi vill säkra språk- och omsorgskunskaperna i äldreomsorgen.
Vi vill att alla ska få det stöd som krävs för att komma in i samhället, lära sig svenska, klara skolan och nå en trygg egen försörjning.
Vi vill ha en trygg välfärd man kan lita på. Vi säger nej till högerns privatiseringar av våra välfärdsverksamheter och nej till utförsäljning av Burlövs Bostäder.

facebook Twitter Email