Visar alla poster med taggen:Hjälpmedel

Budgetventilen 2024

Det är svåra ekonomiska tider på många sätt. Kostnadsökningar och stigande räntormärks såväl i kommunens verksamheter som för det enskilda hushållet när hyra, mateller transporter ska betalas. Två av våra tilläggsyrkanden syftar till att dämpakostnader för våra äldre. Vårt tredje yrkande syftar till att fler ska någymnasiebehörighet. För det första vill vi behålla den populära…

Läs mer
facebook Twitter Email