Aktuellt i Burlövs-politiken

Gratis standup och föreläsning om marknadsskolan den 4 november

Lördag den 4 november kl. 14:00-c:a 15:30 bjuder vi tillsammans med ABF, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in allmänheten till en gratis föreläsning och standup med Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans samt komikern Malin Appeltofft. Temat för dagen är marknadsskolan och dess konsekvenser. Denna fråga är högaktuell då högerstyret i kommunen skrivit en avsiktsförklaring med Internationella Engelska…

Läs mer

Budgetventilen 2024

Det är svåra ekonomiska tider på många sätt. Kostnadsökningar och stigande räntormärks såväl i kommunens verksamheter som för det enskilda hushållet när hyra, mateller transporter ska betalas. Två av våra tilläggsyrkanden syftar till att dämpakostnader för våra äldre. Vårt tredje yrkande syftar till att fler ska någymnasiebehörighet. För det första vill vi behålla den populära…

Läs mer
facebook Twitter Email