Gratis standup och föreläsning om marknadsskolan den 4 november

Lördag den 4 november kl. 14:00-c:a 15:30 bjuder vi tillsammans med ABF, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in allmänheten till en gratis föreläsning och standup med Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans samt komikern Malin Appeltofft. Temat för dagen är marknadsskolan och dess konsekvenser. Denna fråga är högaktuell då högerstyret i kommunen skrivit en avsiktsförklaring med Internationella Engelska…

Läs mer

Budgetventilen 2024

Det är svåra ekonomiska tider på många sätt. Kostnadsökningar och stigande räntormärks såväl i kommunens verksamheter som för det enskilda hushållet när hyra, mateller transporter ska betalas. Två av våra tilläggsyrkanden syftar till att dämpakostnader för våra äldre. Vårt tredje yrkande syftar till att fler ska någymnasiebehörighet. För det första vill vi behålla den populära…

Läs mer

Skolriksdagen 8-9 maj 2023

Åsa Westlund (S), vice ordförande i utbildningsutskottet i riksdagen, leder S-ledamöternas diskussion om skolpolitik under skolriksdagen. Åsa visar hur gapet mellan elever med olika utbildningsbakgrunder växer. Uppenbarligen misslyckas det kompensatoriska uppdraget. Trots detta sänker regeringen inkomstskatterna medan skolorna tvingas till neddragningar.

Läs mer

Kommunstyrelsen 6 mars

Lite information om ärenden som behandlades på dagens möte.

Läs mer

Kommunstyrelsen 31 oktober 2022

Andra mötet för nya KS efter valet. Exempel på ärenden vi behandlade: VA Syd Höjer taxor för avfall med 4.8% pga inflationen Sopmängden förväntas öka med 30% till 2024 pga producentansvar för förpackningar Kommunal energibesparing Viss belysning kommer att släckas – se karta Temperaturer inomhus sänks

Läs mer

Nya kommunfullmäktige

Den nya fullmäktige i Burlöv har haft sitt första möte efter valet. S har ökat med ett mandat och är fortsatt största parti. Vi gjorde en fantastisk valrörelse! Tyvärr räckte inte det för att ge vårt kandidat Katja Larsson KSO posten. Det blev istället Sara Vestering (M).

Läs mer

KORVGRILLNING PÅ VÅRBOGÅRDEN DEN 10 SEPTEMBER

Socialdemokraterna i Burlöv kommer dagen innan valet (lördag 10 sep) grilla korv på Vårbogården. Alla som är intresserade av något att äta, något att dricka och som kanske har några sista funderingar innan söndagens val är varmt välkomna! Plats: Vårbogården, Rapsvägen 70, Arlöv Tid: 12:00-16:00

Läs mer

ÄRTSOPPA & VALFLÄSK PÅ ARLÖVS TEATER DEN 8 SEPTEMBER

Socialdemokraterna i Burlöv bjuder på ärtsoppa, underhållning och politiksnack sista torsdagen innan valet. För dagen riktar vi oss särskilt till dig som är pensionär och kommer fokusera lite extra på frågor som berör äldre, men alla är välkomna! Kom till Arlövs teater torsdagen den 8 september kl. 11:30-14:00! Föranmäl för att vara säker på att…

Läs mer

Trygghet i alla kvarter

Alla förtjänar att växa upp, leva och åldras i trygga bostadsområden. Utanförskap, segregation och brottslighet ska bekämpas och förebyggas. Burlöv har historiskt tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet, och vi socialdemokrater har länge flaggat för att fler länder och fler kommuner behöver göra sin del av arbetet. Vi kommer inte acceptera att andra kommuner slipper…

Läs mer

Glad sommar!

Denna sommarhälsning har i juli gått ut till Burlövsborna. Efter mandatperiodens sista kommunfullmäktige kan vi konstatera att Alliansen och Sverigedemokraterna fortsatt driver frågan om privatisering av vår äldreomsorg. Vi socialdemokrater säger bestämt nej till detta.

Läs mer
facebook Twitter Email