Studiecirkel våren 2022 – Vad vilja Socialdemokratin?

April och maj 2022

Studiecirkeln vände sig till alla som är intresserade av att nyansera och fördjupa samtalet om Sveriges framtid. Vilka är de stora utmaningarna i dagens samhälle? Har den ekonomiska ojämlikheten blivit för stor? Vilka ideer bör bära Socialdemokratin in i framtiden? Vi som ordnade kursen har förstås ett socialdemokratiskt perspektiv och vi använder därför Daniel Suhonens bok “Vad hade Erlander gjort?”, som utgångspunkt för diskussionen. 

Sammanfattning av diskussioner

Nedan följer en sammanfattning av diskussionerna vi hade under cirkeln. Vänligen notera att synpunkterna och ideerna är studiecirkeldeltagarnas egna.

Vilka är Sveriges stora utmaningar? 

 • Stora ekonomiska skillnader mellan människor i landet leder till sociala spänningar
  • Felaktigt satta inflationsmål och artificiell värdeutveckling på tillgångar t.ex. på bostadsmarknaden leder också till ojämlikhet.
 • Polariseringen av politiska åsikter växer
  • Valfriheten i skolan driver på
 • Många människor i nyliberalismens anda skall lösa allting själva och fokusera på individen själv. 
  • Fackföreningar, folkrörelser och föreningsliv på nedåtgående
  • Offentlig verksamhet vilken långsamt försvinner pga skattesänkningar. 
 • Kriminalitet och narkotikarelaterad brottslighet
 • Stora elevgrupper går ut skolan utan godkända betyg

Hur bör Socialdemokratins vision se ut?

 • Alla har rätt till god utbildning, god sjukvård och ett bra boende
 • Socialdemokraterna bör vara en samlande kraft i en polariserad tid
 • Vi vill inte ha tillbaka klassamhället 
  • Motivera med historiska beskrivningar av arbetarklassens villkor
 • Hur ser det gröna, globaliserade folkhemmet ut? 

Vilka är/borde vara de viktigaste kollektiva maktfaktorerna för S?

 • Skolan borde motverka girighet, polarisering och ett konkurrenssamhälle och uppmuntra till gemenskap
 • Folkbildning 
 • Fackförening
 • Klassperspektivet – Nästan alla är beroende av sitt arbete för sin försörjning – arbetare

Varför diskuteras inte att ojämlikheten idag är tillbaka på 1920-talets nivå?

 • Samhället är avpolitiserat.
 • Stort fokus på identitet istället för klass
 • Människor har vant sig vid ojämlikheten, tex att billigt boende inte finns
 • Man ser sig som ett offer för marknadskrafter
 • De svagaste i samhället har ingen röst.
 • Borgerliga politiker har man varit duktig på att etablera begreppet “utanförskap”. Medelklassen känner inte gemenskap med “utanförskapet”.

Förslag på föreningsaktiviteter

 • Cirkel för att skriva debattartiklar
 • Sånger på AKs möten
 • Föreläsningar och besök hos samhällsviktiga institutioner
 • Medlemsinlägg på webbsida
facebook Twitter Email