Skolriksdagen 8-9 maj 2023

Åsa Westlund (S), vice ordförande i utbildningsutskottet i riksdagen, leder S-ledamöternas diskussion om skolpolitik under skolriksdagen. Åsa visar hur gapet mellan elever med olika utbildningsbakgrunder växer. Uppenbarligen misslyckas det kompensatoriska uppdraget. Trots detta sänker regeringen inkomstskatterna medan skolorna tvingas till neddragningar.

Läs mer
facebook Twitter Email