Kommunstyrelsen 31 oktober 2022

Andra mötet för nya KS efter valet. Exempel på ärenden vi behandlade: VA Syd Höjer taxor för avfall med 4.8% pga inflationen Sopmängden förväntas öka med 30% till 2024 pga producentansvar för förpackningar Kommunal energibesparing Viss belysning kommer att släckas – se karta Temperaturer inomhus sänks

Läs mer

Nya kommunfullmäktige

Den nya fullmäktige i Burlöv har haft sitt första möte efter valet. S har ökat med ett mandat och är fortsatt största parti. Vi gjorde en fantastisk valrörelse! Tyvärr räckte inte det för att ge vårt kandidat Katja Larsson KSO posten. Det blev istället Sara Vestering (M).

Läs mer
facebook Twitter Email