Kommunstyrelsen 31 oktober 2022

Andra mötet för nya KS efter valet. Exempel på ärenden vi behandlade:

  • VA Syd
    • Höjer taxor för avfall med 4.8% pga inflationen
    • Sopmängden förväntas öka med 30% till 2024 pga producentansvar för förpackningar
  • Kommunal energibesparing
    • Viss belysning kommer att släckas – se karta
    • Temperaturer inomhus sänks

Categories

facebook Twitter Email